Neler Yapıyoruz

TESİSAT UYGUNLUK RAPORU

İşyerlerinde elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

· Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,

· Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

· Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen suslara göre yapılmalıdır.

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrol Belgeleri

Elektrik tesisatının kontrolü yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

AVRUPA ELEKTRİK AYDINLATMA tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BEGESİ 1 yıl geçerliliğe sahiptir.

 

TESİSAT KONTROLÜ

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır;

· Ana Dağıtım Panosu Ve Tali Panolar

· Sigorta Kutuları,

· Makine Ve Ekipman Elektrik Hatları

· Prizler

· Jeneratör, Kompresör, Hidrofor Pompaları vb. Statik Noktalar,

· Paratoner Ve Yıldırım Korunma Tesisleri,

ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜM VE KONTROLLERİNİN KAPSAMI

AVRUPA ELEKTRİK AYDINLATMA yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır;

· Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti

· Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı (Ma) ve Açma süresi (ms) tespiti)

· Gerilim düşümü ölçümleri,

· Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü

· Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri

· Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü

· Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri

· Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü,

· Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü

· Panolarda ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü

· Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü

· Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü

· Panoların dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü

· Topraklama ölçüm ve kontrolleri

· İzolasyon direnci ölçümleri

 Ücretsiz Keşif ve Teklif İmkanından Faydalanmak İçin Tıklayınız...